top of page

Villkor

PRE01071.JPG

Är du intresserad av att boka Arneberna Herrgårdsarena? Kontakta oss! Telefon: +46-70 569 8403

Email: asa.kummerling@hotmail.com

Allmänna hyresvillkor:

-Matlagning är inte tillåten i lokalen.

-Hyresgästen ansvarar för att glas, porslin och bestick diskas och placeras på angiven plats.

-Hyresgästen ansvarar för att lokalens möblemang har samma placering före som efter festen.

-Rökning är tillåtet utomhus. Fimpar placeras i avsedda krukor.

-Det är inte tillåtet att stå på bord och stolar. Efter bröllopet placeras lokalens inventarier på samma platser som innan bröllopet. -Glas, porslin och bestick diskas av hyresgästen.

-Hyresgästen ansvarar för att mattan på dansgolvet rullas bort innan dans.

-Åldersgräns för boknings- och hyresansvarig är minst 30 år.

-Spikning och tejpning är inte tillåtet i lokalen.

-Om olyckan inträffar och gästernas maginnehåll spillts, är det hyresgästens ansvar att torka upp det. Städning av maginnehåll ingår inte och hyresgästen kan debiteras 2000kr för detta.

-Hyresgästen är ansvarig för att ta bort alla sopor, tomflaskor och burkar.

-Vid eventuell skadegörelse debiteras hyresgästen för reparationskostnaderna. Lokalen besiktas vid ankomst tillsammans med hyresgästen, och hyresavtalet undertecknas av den ansvariga hyresgästen.

Betalnings – och bokningsvillkor:

-25% av lokalhyran betalas två veckor efter undertecknat avtal (Faktura skickas separat)

-75% av lokalhyran samt övriga tjänster betalas senast: 2024-05-08 (Faktura skickas separat)

-Vid eventuell avbokning återbetalas inte bokningsavgiften. Vid avbokning senare än sex månader före bokat datum faktureras hela beloppet för lokalhyran. Vid avbokning senare än två månader före bokat datum faktureras även beställda tilläggstjänster.

-En deposition på 2000 kr betalas i samband med tillgång till lokalen och återbetalas efter att lokalen besiktats utan anmärkning gällande skador efter genomfört bröllop.

 

Integritetspolicy för Arneberga Herrgårdsarena

Vi på Arneberga värnar om din integritet och är måna om att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information som samlas in från besökare på vår hemsida.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda dig den bästa möjliga servicen. Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär samlar vi in ditt namn, din e-postadress och eventuellt ditt telefonnummer. Vi kan också komma att samla in ytterligare information som är relevant för din förfrågan. Vi samlar inte in några personuppgifter om dig om du inte kontaktar oss via vårt kontaktformulär.

Användning av personuppgifter

Vi använder den information som samlas in från dig endast för att kunna erbjuda dig våra tjänster och för att kunna kontakta dig angående din förfrågan. Vi kan också använda informationen för att förbättra våra tjänster och vår hemsida.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att skydda vår verksamhet eller våra användare.

Rättigheter till dina personuppgifter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om du vill ha tillgång till eller ändra dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar därför att du besöker vår hemsida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Tack för att du besöker vår hemsida!

bottom of page